16. verejné zasadnutie OZ – pozvánka

Zverejnené
25. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. augusta 2021 − 3. septembra 2021

K stiahnutiu je pozvánka a program na 16. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej