Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Návrh o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolná Strehová
31-08-2019