Preskočiť na obsah

Kontakt

Obec Dolná Strehová
ulica Hlavná 52/75,
991 02 Dolná Strehová

Telefón: +421 47 4897169
Fax: +421/47 4911499

IČO : 00319295
DIČ : 2020472520

Bank. spojenie:  VÚB, a.s. pobočka Veľký Krtíš
Číslo účtu :  1228402/0200

E-mail:

Starosta obce: starosta@dolnastrehova.sk

Prednosta obecného úradu: prednostka@dolnastrehova.sk
Podateľňa: podatelna@dolnastrehova.sk
Informácie: obec@dolnastrehova.sk
Správca webu: obec@dolnastrehova.sk

Pondelok 7:30 – 11:3012:00 – 15:30
Utorok 7:30 – 11:3012:00 – 15:30
Streda 7:30 – 11:3012:00 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 11:3012:00 – 15:30
Piatok 7:30 – 11:3012:00 – 15:30