Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Dolná Strehová v zmysle zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Dolná Strehová, vyhradila výlepové plochy umiestnené v zmysle tohto VZN č. 1/2017 – tabuľa umiestnená na priečelí budovy kultúrno – spoločenského strediska.

https://dolnastrehova.sk/dokumenty/obecne-zastupitelstvo/vzn/?o=n&od=&do=&dok_id=o+vyhraden%C3%AD+miest

Prílohy

Popis


E-mailová adresa
na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie:

podatelna@dolnastrehova.sk

Oznámenie je potrebné doručiť e-mailom, poštou na adresu:

Obec Dolná Strehová

Hlavná 52/75

991 02 Dolná Strehová

alebo osobne na obecný úrad
najneskôr do 21.08.2023 do 24:00 hod.