Preskočiť na obsah

Folklórny súbor Prameň

Folklórny súbor Prameň Dolná StrehováVýznamným prejavom duchovného života každého národa sú ľudové piesne. Vznikli od najstarších čias a pri rôznych príležitostiach. Spája sa v nich poézia s hudbou. Sú citovou výpoveďou autora. Ľudia ukryli do nich ťažkú prácu, starosti, ale i radosti a túžby, ktoré denne sprevádzali.
     FS v Dolnej Strehovej, ktorý sa snaží uchovávať a šíriť prekrásny podpoliansky folklór svojich predkov/ ovplyvnený novohradskou  kultúrou /, vznikla r. 1995. Pri jej zrode a prvých krokoch stála vedúca p. Anna Šusteková, od roku 2001 je vedúcim Ing. Dušan Mališ.
    FS realizuje svoju činnosť hlavne v mieste svojho pôsobenia, kde sa podieľa na organizovaní rôznych kultúrnych podujatí. Počas svojej desaťročnej existencie sa môže pochváliť mnohými úspešnými vystúpeniami, napr. na Hontianskej paráde v Hrušove, Podpolianskych folklórnych slávnostiach v Detve, Gemerských folklórnych slávnostiach v Rejdovej, na Novohradskom festivale v Lučenci, na Slovenských dionýziách v Sebechleboch, na  folklórnych slávnostiach  v Heľpe a na iných podujatiach v rámci okresu, kraja, či celého Slovenska. So svojím programom pozdravili aj Slovákov žijúcich v zahraničí ( v obci Vanyarc v Maďarsku, v Juhoslávii – v Aradáči, Novom Sade, Kovačici a vo Francúzsku v Paríži). Výsledkom dobrej práce dolnostrehovských folkloristov sú aj audionahrávky a CD nahrávka.


     Stará ľudová múdrosť hovorí, že čas nikto nezastaví. Čas ako voda plynie a strehovský FS sa v ňom tiež mení. Zmenilo sa jednak jej zloženie – niektorí folkloristi odišli, iní prišli, je však dosť aj takých, ktorí desať rokov svojho života zasvätili práci v tomto kolektíve. Je dobré, že sa zloženie FS omladzuje. Zásluhu na tom má sčasti aj podujatie Hľadáme talenty. Mení sa aj kvalita programu, resp. repertoár FS. K spevu sa postupne pridávali i tanečné prvky a dnes sa už strehovskí folkloristi môžu pochváliť okrem spevu ľudových piesní aj prekrásnymi tancami. Ku svojej extstencii potrebuje FS nevyhnutne aj dobrú ľudovú hudbu. Mení sa aj zloženie strehovskej muzičky, no jej srdcom je však stále trojica hudobníkov – Ing. M. Nagy, V. Krištofík, Ing. K. Zaviačič. FS Prameň z Dolnej Strehovej už urobil a zaiste i v budúcnosti urobí mnoho pre zachovanie ľudového umenia, ktoré je základom kultúry každého národa.