Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili v sobotu 29. októbra 2022.

V obci Dolná Strehová bolo v deň volieb do zoznamu voličov spolu za obidva okrsky zapísaných 819 voličov. Hlasovania sa zúčastnilo 413 oprávnených voličov, čo predstavuje volebnú účasť 50,42 %.

Za starostu obce Dolná Strehová bol opätovne zvolený Ing. Ľuboslav Dobrocký, ktorý získal 384 platných hlasov.

Za poslancov obecného zastupiteľstva kandidovalo 13 kandidátov, z toho v obci 11 a v miestnych častiach 2 poslanci.

Do obecného zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2022 – 2026 boli zvolení za obvod 1 nasledovní poslanci:

  • 1. Ing. Miroslav Matúška – počet hlasov ​​223
  • 2. Mgr. Tomáš Krahulec – počet hlasov 214
  • 3. Mgr. Petronela Uhrinová – ​počet hlasov 182
  • 4. Ing. Martina Mlynaričová – počet hlasov​ 170
  • 5. Mgr. Dana Veselovská – počet hlasov​​ 163
  • 6. Bc Stanislav Babic – ​​​​​počet hlasov 160
  • 7. Mgr. Ján Kubiš – počet hlasov​​​ 155

Za volebný obvod 2, boli zvolení nasledovní poslanci:

  • 8. Imrich Kamenský – počet platných hlasov​​ 41
  • 9. Pavel Matúška – počet platných hlasov ​​​ 38

Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke https://volbysr.sk/oso/sk/vysledky_obce.html