Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Zverejnené

Zápisnica a Uznesenia z 18. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

20.12.2021

Prílohy

Popis

Zápisnica a Uznesenia z 18. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej zo dňa 15.12.2021.

Zápisnica a Uznesenia zo 17. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej

8.11.2021

Prílohy

Popis

Zápisnica zo 17. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej