Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Hlasovacie preukazy pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 sa vydávajú od 24.04.2024.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 07.06.2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 07.06.2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20.05.2024).
  • elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20.05.2024).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú volič uvedie v žiadosti, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti, a to doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
pre obec Dolná Strehová: 

obec@dolnastrehova.sk

prednostka@dolnastrehova.sk

matrikarka@dolnastrehova.sk

Prílohy

Popis

E-mailová adresa
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Európskeho parlamentu pre obec Dolná Strehová:

matrikarka@dolnastrehova.sk

prednostka@dolnastrehova.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je potrebné doručiť najneskôr do 09.04.2024 do 24:00 hod.

Obec Dolná Strehová