Preskočiť na obsah

Hlavná kontrolórka obce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ing. Slávka Čerpáková

hlavná kontrolórka obce

slavocerpak@azet.sk 047/4897169

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2024

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2023

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2022

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2022

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022

Plán práce Hlavnej kontrolórky obce

Rok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Dolná Strehová na obdobie január – jún 2021

Rok 2020

Návrh plánu práce HK na I. polrok 2020

Rok 2019

Návrh plánu práce HK na II. polrok 2019

Návrh plánu práce HK na I. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Strehová, ktorý sa predkladá na schválenie OZ na obdobie január-jún 2019

Rok 2018

Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018

HKročná správa2018

Rok 2015 – 2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017

Plán-na-rok-2015D.S..pdf

Rok 2014

Stanovisko HK k ZÚ D.Strehová

Rok 2013

Plán kontrolórky2013

Návrh plánu práce na II. polrok 2013