Preskočiť na obsah

Komisie pri OZ (poradný orgán OZ)

Komisia pre financie a majetok obce :

predseda : Bc. Stanislav Babic

členovia :  Imrich Kamenský (poslanec OZ) , Peter Šegľa (z radov občanov)

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku a životného prostredia :

predseda : Imrich Kamenský

členovia : Bc. Stanislav Babic (poslanec OZ), Pavel Matúška (poslanec OZ), Ivan Jánošík (z radov občanov), Marián Kamenský (z radov občanov)

Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja :

predsedkyňa : Mgr. Tomáš Krahulec

členovia : Mgr. Dana Veselovská (poslankyňa OZ), Ing. Martina Mlynaričová (poslankyňa OZ)

Komisia pre sociálnu oblasť, bytovú politiku a školstvo :

predseda : Mgr. Ján Kubiš

členovia : PaedDr. Anna Malatincová (z radov občanov) , Ing. Ľuboš Holováč (z radov občanov)

Komisia športová :

predseda : Ing. Miroslav Matúška

členovia : Ivan Longauer (z radov občanov), Mgr. Miroslav Sokol (z radov občanov), Miroslav Jágerský (z radov občanov), Peter Dobrocký (z radov občanov)

Komisia kultúry a zachovania tradícií :

predsedkyňa : Mgr. Petronela Uhrinová

členovia : PaedDr. Anna Malatincová (z radov občanov) , Mgr. Lucia Holováčová (z radov občanov), Bc. Stanislava Kubišová (z radov občanov), Mgr. Lucia Dobrocká (z radov občanov), Mgr. Zuzana Krištofíková (z radov občanov)

Komisia vo verejnom záujme

predseda : Mgr. Dana Veselovská

členovia Tomáš Krahulec (poslanec OZ), Imrich Kamenský (poslanec OZ)