Dokumenty na stiahnutie

PHSR obce Dolná Strehová – programovacie obdobie 2015 – 2024

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019

Bezpečnostný projekt IS zameraný na ochranu osobných údajov -obec Dolná Strehová