Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Zverejnené

Zámer na predaj nehnuteľnosti

Detail: Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku obce v zmysle Uznesenia č.80/2021 zo dňa 15.12.2021.

20.12.2021

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku obce v zmysle Uznesenia č.80/2021 zo dňa 15.12.2021.