Realizácia partnerského projektu zameraného na podporu miestneho územného rozvoja v obci Dolná Strehová

Upravené
02. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2021 − 31. augusta 2023