MIMORIADNE NUDZOVÉ OPATRENIA Nariaden6 hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky v Bratislave

Zverejnené
10. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. augusta 2021 − 31. augusta 2021