Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová

Upravené
08. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. februára 2020