Preskočiť na obsah

STOP! Vypaľovaniu trávy!

Zverejnené 6.3.2024.

Kategória

Vážení občania !

Jarné slnečné počasie zvádza hlavne záhradkárov k zvýšenej aktivite spojenej s upratovaním svojich pozemkov. Žiaľ, mnohí si odstraňovanie suchých trávnatých a krovinatých porastov uľahčujú vypaľovaním čistených plôch.

Z uvedeného dôvodu chceme upozorniť  občanov na dodržiavanie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Fyzická osoba nesmie :

Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.  

Pri porušení uvedených ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi sa voči fyzickým osobám bude postupovať podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a to uložením pokuty pre fyzickú osobu až do výšky 331 €.

Vážení spoluobčania !

Naším spoločným cieľom je dodržať uvedené právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov, ich majetky a prírodu okolo nás.