Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Dolná Strehová.

Výzva na predloženie cenovej ponuky Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná StrehováVytlačiť

Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová“ Obec Dolná Strehová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov… Čítať viac

Zverejnené 3.4.2020