15. verejné zasadnutie OZ – pozvánka

Vyvesené
27. máj 2021
Zvesené
06. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

K stiahnutiu je pozvánka a program na 15. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej