Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 16.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.6.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Avalon Group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Veľká okružná 17, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 47590050

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 14 941,12 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Sírius Cimpany s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 11 343,62 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Obecný podnik PRAMEŇ pri OcÚ v Dolnej Strehovej

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 13.5.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.5.2021

Suma s DPH 142 474,25 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Avalon Group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Veľká okružná 17, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 47590050

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 222,44 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.2.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.2.2021

Suma s DPH 29 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Ing. arch. Žofia Tóthová - PROT & TARCH

Dodávateľ - Sídlo , 985 32 Panické Dravce

Dodávateľ - IČO 41814967

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.2.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.2.2021

Suma s DPH 20 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Ing. Nagy Róbert AKVAPLAST

Dodávateľ - Sídlo , 985 41 Šávoľ

Dodávateľ - IČO 32611021

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ OBEC VIESKA, IČO: 00650749, DIČ: 2021296519

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy