Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 28.5.2024

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 783,12 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ EatGreen Nature s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rovienka 1284/4, 985 05 Kokava nad Rimavicou

Dodávateľ - IČO 52045269

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.5.2024

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 763,04 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ INFINITY Masters s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Š.M.Daxnera 657, 981 01 Hnúšťa

Dodávateľ - IČO 48167355

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.5.2024

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 400,18 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ INFINITY Masters s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Š.M.Daxnera 657, 981 01 Hnúšťa

Objednávateľ - IČO 48167355

Dodávateľ Obec Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Dodávateľ - IČO 00319295

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.6.2024

Začiatok účinnosti 24.6.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 192,56 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Tancík Pavel, Tancíková Želmíra (kupujúci 1), Tancíková Vlasta (kupujúca 2)

Dodávateľ Obec Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Dodávateľ - IČO 00319295

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zverejnenie zámeru na predaj majetku Obce Dolná Strehová z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Tancík P. Tancíková Ž. – OPRAVA
Zverejnenie zámeru na predaj majetku Obce Dolná Strehová z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Tancíková Vlasta – OPRAVA

Dátum podpísania 5.6.2024

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ HANYX s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Novomeského 30, 984 03 Lučenec

Dodávateľ - IČO 50225731

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.6.2024

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 925 628,77 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Unistav Teplička, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Dodávateľ - IČO 36418633

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.5.2024

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Ing. Zoltán Hlavaj

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.5.2024

Začiatok účinnosti 24.5.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Strečok Lukáš

Dodávateľ Obec Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Dodávateľ - IČO 00319295

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 15.februára 2024
Kúpna zmluva

Dátum podpísania 10.5.2024

Začiatok účinnosti 17.5.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Priatelia rekreačného športu

Objednávateľ - Sídlo ulica Okružná 26, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 52086836

Dodávateľ Obec Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Dodávateľ - IČO 00319295

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.5.2024

Začiatok účinnosti 11.5.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00000000

Dodávateľ Obec Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Dodávateľ - IČO 00319295

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.5.2024

Začiatok účinnosti 8.5.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Športový klub FITKO Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 151, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 42306221

Dodávateľ Obec Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Dodávateľ - IČO 00319295

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.5.2024

Začiatok účinnosti 7.5.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Srdcom Strehovčania

Objednávateľ - Sídlo ulica I.Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 50500295

Dodávateľ Obec Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Dodávateľ - IČO 00319295

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy