Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dielo „stavebné práce vestibulu OÚ Dolná Strehová – administratívne priestory“

EKOSTAV - LH

4 059,93 €

26.2.2022

Začiatok účinnosti 27.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.2.2022

Suma s DPH 4 059,93 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ EKOSTAV - LH, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Banícka 115/8, 991 22 Bušince

Dodávateľ - IČO 52759385

Prílohy

DODATOK č.1 ku Kúpnej zmluve – Jaroslav Veselovský

11.2.2022

Začiatok účinnosti 12.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

KÚPNA ZMLUVA - Jaroslav Veselovský

Zmluva o dielo – zasadačka

EKOSTAV - LH

8 509,82 €

30.12.2021

Začiatok účinnosti 31.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 8 509,82 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ EKOSTAV - LH, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Darovacia zmluva – mobilné bunky

ID: DZ 2021 – Finančné riaditeľstvo SR

20.12.2021

Začiatok účinnosti 21.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.8.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Finančné riaditeľstvo SR

Dodávateľ - Sídlo Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 42499500

Prílohy

Kúpna zmluva – KUKAVOZ

ID: KUKAVOZ – Bys-Wojciech Byśkiniewicz

6 000,00 €

17.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2021

Suma s DPH 6 000,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Bys-Wojciech Byśkiniewicz

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpno – predajná zmluva – Obec Dolná Strehová / SBD Banská Bystrica

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica

3 195,00 €

29.11.2021

Začiatok účinnosti 30.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.11.2021

Suma s DPH 3 195,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica, Zelená ul. č. 1, Banská Bystrica, PSČ: 974 01

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva – autobus

ID: - – Slovenská autobusová doprava Lučenec

3 000,00 €

11.10.2021

Začiatok účinnosti 12.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2021

Suma s DPH 3 000,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní dotácie podľa platného VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce Dolná Strehová

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Dolná Strehová

350,00 €

23.6.2021

Začiatok účinnosti 24.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní dotácie podľa platného VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce Dolná Strehová

Miestny odbor Matice slovenskej Dolná Strehová

400,00 €

23.6.2021

Začiatok účinnosti 24.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Miestny odbor Matice slovenskej Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva Ávia

18.6.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

KÚPNA ZMLUVA – Jaroslav Veselovský

255,64 €

17.6.2021

Začiatok účinnosti 18.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.6.2021

Suma s DPH 255,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

DODATOK č.1 ku Kúpnej zmluve - Jaroslav Veselovský

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov

Alphabet group s.r.o.

17.6.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Alphabet group s.r.o., Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice, Slovenská republika

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy