Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 27.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.2.2022

Suma s DPH 4 059,93 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ EKOSTAV - LH, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Banícka 115/8, 991 22 Bušince

Dodávateľ - IČO 52759385

Prílohy

Začiatok účinnosti 12.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

KÚPNA ZMLUVA - Jaroslav Veselovský

Začiatok účinnosti 31.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 8 509,82 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ EKOSTAV - LH, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.8.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Finančné riaditeľstvo SR

Dodávateľ - Sídlo Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 42499500

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2021

Suma s DPH 6 000,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Bys-Wojciech Byśkiniewicz

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.11.2021

Suma s DPH 3 195,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica, Zelená ul. č. 1, Banská Bystrica, PSČ: 974 01

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 12.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2021

Suma s DPH 3 000,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 24.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 24.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Miestny odbor Matice slovenskej Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 18.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.6.2021

Suma s DPH 255,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

DODATOK č.1 ku Kúpnej zmluve - Jaroslav Veselovský

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Alphabet group s.r.o., Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice, Slovenská republika

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy