Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Strehová.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 6.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.9.2023

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo

Dodávateľ - Sídlo Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Dodávateľ - IČO 00169021

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dodávateľ Obec Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Dodávateľ - IČO 00319295

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Obec Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Dodávateľ - IČO 00319295

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Obec Dolná Strehová

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Dodávateľ - IČO 00319295

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 27.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.2.2022

Suma s DPH 4 059,93 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ EKOSTAV - LH, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Banícka 115/8, 991 22 Bušince

Dodávateľ - IČO 52759385

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 12.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

KÚPNA ZMLUVA - Jaroslav Veselovský

Začiatok účinnosti 31.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 8 509,82 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ EKOSTAV - LH, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.8.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Finančné riaditeľstvo SR

Dodávateľ - Sídlo Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 42499500

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2021

Suma s DPH 6 000,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Bys-Wojciech Byśkiniewicz

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.11.2021

Suma s DPH 3 195,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica, Zelená ul. č. 1, Banská Bystrica, PSČ: 974 01

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 12.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2021

Suma s DPH 3 000,00 €

Objednávateľ Obec Dolná Strehová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová

Objednávateľ - IČO 00319295

Dodávateľ Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy