Zámer na prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku obce za zostatkovú cenu nižšiu ako 3500,-€

Zverejnené
14. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2022 − 26. marca 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty