Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok obce Dolná Strehová z dôvodu hodného osobitného zreteľa