Zverejnenie zámeru predať obecný majetok obce Dolná Strehová z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
20. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2023 − 8. apríla 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty