Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru obce Dolná Strehová predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
2. októbra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
2. októbra 2023 − 31. októbra 2023
Kategória

Obec Dolná Strehová zverejňuje Zámery na odpredaj majetku – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválených obecným zastupiteľstvom v zmysle Uznesenia č. 56/2023 a Uznesenia č. 57/2023, schváleného na 6. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dolnej Strehovej zo dňa 20. septembra 2023.

Prílohy