Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru na predaj majetku Obce Dolná Strehová z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Tancíková Vlasta – OPRAVA