Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru na predaj majetku Obce Dolná Strehová z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Tancík P. Tancíková Ž. – OPRAVA