Záverečný účet obce Dolná Strehová a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Zverejnené
1. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. apríla 2022 − 3. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2021

Prílohy

Súvisiace dokumenty