Preskočiť na obsah

VZN obce Dolná Strehová č. 1-2014 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Dolná Strehová