VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
31. dec 2015
Kategória

Detaily

Prílohy