VZN č. 3-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
31. okt 2016
Kategória

Detaily

Prílohy