VZN č. 3-2012 ktorým sa dopĺňa VZN č. 4-2003, ktorým bola vyhlásená Záväzná časť Územného plánu obce Dolná Strehová

Zverejnené
31. jan 2012
Kategória

Detaily

Prílohy