VZN č. 2-2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
31. jan 2014
Kategória

Detaily

Prílohy