Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2016 o určení miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Dolná Strehová