Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Strehová č. 8-2019 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Dolná Strehová

Zverejnené
31. jan 2020
Kategória

Detaily

Prílohy