Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Strehová č. 6-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Strehová

Zverejnené
30. nov 2019
Kategória

Detaily

Prílohy