Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Strehová č. 5-2019 o miestnych daniach na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
30. nov 2019
Kategória

Detaily

Prílohy