Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Strehová č. 5-2019 o miestnych daniach na území obce Dolná Strehová