Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Strehová č. 3/2019 o udržaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce