Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Strehová č. 3/2019 o udržaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce

Zverejnené
12. apríla 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2019/3

Prílohy