Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Strehová č. 3/2019 o udržaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce

Zverejnené
12. apr 2021
Kategória

Detaily

ID: VZN 2019/3

Prílohy