Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolná Strehová č. 2-2019 o chove, vodení a držaní psov na území obce Dolná Strehová