Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolná Strehová č. 2-2019 o chove, vodení a držaní psov na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
21. mája 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2019/2

Prílohy