Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Strehová č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Zverejnené
12. apríla 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2008/2

Prílohy