Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Strehová č. 1-2018 ktorým sa dopĺňa VZN č. 4-2003, ktorým bola vyhlásená Záväzná časť Územného plánu obce Dolná Strehová