Všeobecne Záväzné nariadenie obce Dolná Strehová č. 1-2018 ktorým sa dopĺňa VZN č. 4-2003, ktorým bola vyhlásená Záväzná časť Územného plánu obce Dolná Strehová – NÁVRH

Zverejnené
31. aug 2018
Kategória

Detaily

Prílohy