Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na území obce Dolná Strehová

Zverejnené
30. nov 2010
Kategória

Detaily

Prílohy