Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 obce Dolná Strehová o určení školského odvodu základnej školy

Zverejnené
8. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2021 − 24. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN č. 4/2021

Prílohy

Súvisiace dokumenty