Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Strehová

Zverejnené
8. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2021 − 24. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN č. 3/2021

Prílohy

Súvisiace dokumenty