Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolná Strehová

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy

Súvisiace dokumenty