Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolná Strehová