Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolná Strehová

Zverejnené
27. júla 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2019/001

Prílohy