Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Dolná Strehová