Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Dolná Strehová za rok 2021

Zverejnené
2. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. marca 2022 − 31. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: ZU 2021

Prílohy

Súvisiace dokumenty