Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2022

Zverejnené
2. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2022 − 8. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: I/2022

Prílohy