Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za II.polrok 2021

Zverejnené
2. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. marca 2022 − 31. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2021_2

Prílohy